Coaching i En Kurs I Mirakler

Är du en sökare som hittar massor och ändå alltid söker vidare?

Har du börjat läsa En Kurs I Mirakler (EKIM) många gånger men inte kommit igenom hela kursen? Har du varit sugen på att göra EKIM länge men kommer inte igång? Är du student av kursen och vill ha en partner i studierna? Har du ett problem och vill lösa det med vägledning av EKIM? Jag heter Anna Åberg och har varit professionell coach, sedan 2004. EKIM kom in i mitt liv 1993 och sedan 2017 har jag studerat EKIM dagligen.
Watch Intro Video

Lyssna till Mona som har testat EKIM coaching!

Mona är en erfaren coach som berättar hur hon upplevt coaching med grund i En Kurs I Mirakler

Coaching i En Kurs I Mirakler

Vill du undersöka den andliga vägen med hjälp av En Kurs I Mirakler (EKIM)? Du kan välja mellan enstaka samtal eller prenumera på två, tre eller fyra samtal per månad. Du kan när som helst avsluta prenumerationen utan uppsägningstid. Väljer du fyra tillfällen får du bonusen EKIMs 365 lektioner på video och ljudfil (värde 200kr).

Du får

Coaching är en handlingsinriktad samtalsmetod. Du får en av Sveriges mest erfarna coacher med många många metoder i sin verktygslåda. Du kan välja spännande metoder, så ofta du vill och det ämne som passar dig allra bäst.

  • Metoder

    Vi startar varje tillfällen med en bön ut EKIM och jag har förberett med att, på måfå slå i boken och kommer att läsa ett stycke guidat av Helige Ande för dig. Du kan välja metoder som The Work, skrivövningar, guidade meditationer, inventeringar av rädslor, förlåtelse, tacksamheter, lust och mycket mer.

  • Tider

    Du kan välja att köpa enstaka tillfällen eller prenumerera på två, tre eller fyra tillfällen per månad.

  • Ämnen

    Du kanske inte känner att du har nog med tid för andliga övningar. Kanske ditt arbete inte alls går ihop med studier av EKIM. Kanske du tycker att språket i EKIM är svårt. Kanske du tycker att det är alldeles för mycket kristna uttryck i EKIM och det gör kursen svårtillgänglig. Kanske du känner dig ensam i ditt andliga utövande. Alla ämnen är goda ämnen för coaching.

Prova ett enstaka samtal!

Ett enstaka samtal är 30 minuter. När du betalat får du direkt tillgång till min kalender, mitt telefonnummer och vidare instruktioner. Du kan använda ditt enstaka samtal inom en månad från köptillfället. Pris 600kr.

Prova prenumeration två samtal per månad!

Två samtal a 30 minuter. När du betalat får du direkt tillgång till min kalender, mitt telefonnummer och vidare instruktioner. Du kan avsluta prenumerationen när helst du vill! Ingen uppsägningstid.Pris 1100kr.

Watch Intro Video

Lyssna till Anna som berättar om EKIM coaching

Prova prenumeration tre samtal per månad!

Tre samtal a 30 minuter. När du betalat får du direkt tillgång till min kalender, mitt telefonnummer och vidare instruktioner. Du kan avsluta prenumerationen när helst du vill! Ingen uppsägningstid. Pris 1500kr.

Watch Intro Video

Lyssna till Siri som provat EKIM coaching

Prova prenumeration fyra samtal per månad!

Fyra samtal a 30 minuter per månad och få alla 365 EKIM lektionerna på video och ljudfil (värde 200kr) När du betalat får du direkt tillgång till min kalender, mitt telefonnummer och vidare instruktioner. Du kan avsluta prenumerationen när helst du vill! Ingen uppsägningstid. Pris 1800kr.

Din Coach

Grundare

Anna Åberg

Anna Åberg kommer från en entreprenörsfamilj på pappans sida och fick sitt första företag av sina föräldrar 1986, när hennes pappa tyckte att hon hade pluggat för länge på universitetet. Annas första företag var en klädbutik. Sedan följde år av olika typer av företag, barnafödande, skilsmässa och ytterligare studier i jungiansk psykologi, sociologi, ledarskap, coaching och IT teknik. 2008 började Anna lära ut entreprenörskap vid en inkubator för unga entreprenörer och 2010 grundade Anna en accelerator för företagare som ville öka omsättning. 2012 sålde Anna allt hon ägde och började leva som digital nomad och specialiserade sig på digitala affärsmodeller och passiva, automatiserade inkomster. 2015 grundade Anna Extended Freedom Academy. Anna är även författare och har skrivit både faktaböcker inom företagande och skönlitterärt, bor i Umeå och Köpenhamn, är mormor och har en hund som heter Maggan. Anna sökte frihet i att kunna bo var hon ville i världen, frihet att frikoppla pengar från tiden. Hon och har uppnått båda de friheterna. När Anna blev mormor och ville sluta resa för att vara nära sin dotterdotter började sökandet efter inre frihet. Anna har funnit inre frihet i En Kurs I Mirakler, YinYoga och Magdalena Ordern. Förutom EFA erbjuder Anna kurser i Tarotkortens ädla konst och i att studera En Kurs I Mirakler tillsammans.